Årsmøte 2018 - Telemark Rasekattklubb

Go to content

Main menu:

Årsmøte 2018

Medlem


Referat TERAKs årsmøte 2018

Sted og dato: Solum Menighetshus, Skien
 - 30. nov.2018

Møtet satt kl. 18.00

Årsmøtet blr åpnet av TERAKs leder Tove Garvik presis klokken 18.

Tilstede:
Tove Fosshaug Garvik          Alf Fosshaug Garvik        Unni Johansen
Britt Winnem                       Anne-Mette Larsen          Kjeld Larsen
Olaf Mørk                           Anette Nygård                 Anne Kari9n Byrkedal
Anne Kristin Tufte               Svein Heltberg                 Bitta Mørk
Maria Myrland

Dagsorden

Sak 1/18       Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

Sak 2/18       Valg av møteleder
Tove Garvik ble valgt til møteleder

Sak 3/18       Valg av referenter (2 stk)
Bitta Mørk og Maria myrland ble valgt til referenter.

Sak 4/18       Valg av tellekorps (2 stk)
Anne kristin Tufte og Anne-Mette Larsen ble valgt til tellekorps.

Sak 5/18       Styrets årsberetning
Anne-Mette Larsen leste styrets årsberetning. Det ble kommentert at det ikke lenger skulle
informerse om titler og kull, og årsberetningen ble godkjent.

Sak 6/18       Økonomi
Regnskapet er revidert av Olaf Mørk og Alf F. Garvik. Klubben går med underskudd i regnskapsåret,
og dette ble forklart med underskuddet på utstillingen grunnet få utstillere.

Sak 7/18       Innkomne forslag
Ett innkommet forslag som gjelder å fjerne BIV som tellende resultat i konkurransen i avl og 
oppdrett. Endringen vises ved at BIV strykes i UR § 5.6

  UR § 5.6 Tilleggsklasser, Tillegg fo NRR

  Poengberegning for avl og oppdrett under utstilling


ResultatPoeng
BEST IN SHOW (BIS)130
NOMINERT (NOM)110
BEST IN VARIANT (BIV)
Voksen, ungdyr, kastrat

100
Kl. 1-2:    HP97
kl.  3-4:    CACS/CAPS97
Kl:  5-6:   CAGCIB/CAGPIB96
Kl.  7-8:   CACIB/CAPIB95
Kl.  9-10:  CAC/CAP93
Kl.  11:  EXELLENT 190
kL.  12.  EXELLENT 190
EX 1 u/sert.90
Alle øvrige Exellent
(Ex. 2, Ex 3, Ex. 4, Ex.)
88
MEGET GOD76
GOD61
KIB (Kan ikke bedømmes/diskvalifisert)0
Utregningen: Alle resultatene teller i avlsklassen og de fem beste i oppdretterklassen, 
men ikke færre enn tre. Poengene til tellende katter summeres og divideres så på antall 
tellende katter (3, 4 eller 5 i oppdretterklassen). Snittresultatet er sluttresultatet.


Forslaget ble enstemmig vedtatt, og sendes inn til NRRs generalforsamling.

Begrunnelse: 
Å ta bort poeng for BIV vil gjøre at konkurransen i avl og oppdrett blir mer på like vilkår for alle. 
Det er stor forskjell på hvilke raser, og også på hvilke farger innenfor rasene hvor det tas ut BIV.
Det gjør at raser som er populære, eller oppdrettere som har avkom i populære farger har en fordel 
i konkurransen i avl og oppdrett, selv om konkurrerende katter kan være finere.

For å gjøre konkurransen helt lik for alle, foreslår vi å fjerne poeng for BIV i avl og oppdrettskonkurransen.

Sak 8/18         Valg
Det er 20 stemmeberettigede, 13 tilstede og 7 forhåndstemmer.
  • Leder
     Tove Garvik ble gjenvalgt som leder for 2 nye år, det var ingen motkandidater.
  • kasserer
     Ranita Hansen ble gjenvalgt som kassere for 2 nye år, det var ingen motkandidater.
  • styremedlem 1
    Maria Myrland ble valgt for 2 år med 16 stemmer, mot Unni Johnsen  med 6 stemmer,
    Hanne Sætre med 3 stemmer og 2 blanke.
  • sekretær 2
    Bitta Mørk ble gjenvalgt som sekretær 2 for to nye år, det var ingen motkandidater.
  • valgkomité medl.
    Anette Kristensen ble valgt for to år.
  • Revisor, 2 stk.
    Olaf Mørk og Marianne Jenssen Skifleld ble valgt for 1år.

TERAKs nye styre fra 01.12.2018:

Leder:                 Tove Garvik                                         Valgkomité:
Nestleder:            Anne Kristin Tufte                                Anette Kristensen
Sekretær:            Anne-Mette Larsen                                Britt Winnem
Sekretær 2:         Bitta Mørk                                          
Kasserer:             Ranita Hansen                                      Revisorer:
Styremedlem:      Maria Myrland                                       Olaf Mørk
Styremedlem:      Svein Heltberg                                      Marianne Jenssen Skifjeld
Styremedlem:     Anne Kain Byrkjdal
Varamedlem:      Alf Fosshaug Garvik
Varamedlem:      Beate Eriksen

Årsmøtet ble hevet kl. 19 00,og vi avsluttet julemøte.

Skien, 30/11-2018

Maria Myrland og Bitta Mørk
referenter                
 
Back to content | Back to main menu