Referat årsmøte 2016 - Telemark Rasekattklubb

Go to content

Main menu:

Referat årsmøte 2016

Medlem


Referat TERAKs årsmøte 2016

Sted og dato: Solum Menighetshus, Skien
 - 25. nov.2016

Møtet satt kl. 18.00

Til stede : Tove Fosshaug Garvik, Bitta Mørk, Charlotte Johnsen, Britt Winnem, Beate Eriksen, Synnøve Henjesand,
 Anne Mette Larsen, Kjeld Larsen, Anne Kristin Tufte, Alf Fosshaug Garvik, Olaf Mørk, Line Jeanette Gundersen, 
Ranita Hansen, Hanne Sætre.

Tove ønsket alle hjertelig velkommen.

Sak 1 : Godkjenning av innkallelsen – Godkjent
Sak 2: Valg av møteleder – Tove Fosshaug Garvik
Sak 3: Valg av referenter – Bitta Mørk, Anne-Mette Larsen
Sak 4: Valg av tellekorps –Synnøve Henjesand – Ranita Hansen
Sak 5: Styrets Årsberetning – Godkjent
Sak 6: Regnskap – Godkjent
Sak 7: Innkomne forslag – 1 benkeforslag fra Charlotte Johnsen – forslaget var at dersom en oppdretter i
 klubben selger kattunge til en som ønsker å bli klubbmedlem betaler vedkommende 1/2 medlemskontingent 
første året.
Forslag fra et enstemmig styre om å gjøre Britt Winnem til æresmedlem. Årsmøte stemte for forslaget.

Sak 8 : Valg :

Leder :             Tove Fosshaug Garvik 2 år ( gjenvalgt )
Sekretær 2:      Bitta Mørk 2 år ( gjenvalgt )
Kasserer :        Ranita Hansen 2 år ( gjenvalgt )

Styremedlem 1 : Charlotte Johnsen 2 år ( gjenvalgt )
Varamedlem 2 : Hanne Sætre 2 år ( gjenvalgt )
Revisorer :       Olaf Mørk, Alf Fosshaug Garvik gjenvalgt.

Valgkomité :    Anette Kristensen 2 år ny

Det nye styret ser da slik ut:

Leder :             Tove Fosshaug Garvik
Nestleder:         Anne Kristin Tufte
Sekretær1 :       Anne-Mette Larsen
Sekretær2:        Bitta Mørk
Kasserer:           Ranita Hansen
Styremedlem 1: Charlotte Johnsen
Styremedlem 2: Kjeld Larsen
Styremedlem 3: Svein Heltberg
Vara 1:             Alf Garvik
Vara 2:             Hanne Sætre
Vara 3:             Line Jeanette Gundersen

Valgkomité : Anette Kristensen, Britt Winnem
Revisorer: Alf Garvik, Olaf MørkEtter valget var det blomsteroverrekkelser til avgåtte styremedlemmer.

Årsmøtet avsluttet kl.19.30

Loddsalget gav kr.2000.00


Dato: 30.11.16
Referenter : Anne Mette Larsen og Bitta Mørk

Kvelden ble avsluttet med en god middag som Alf Garvik stod for.


 
 
Back to content | Back to main menu